Matematična delavnica

Program za izdelavo tabelaričnih logičnih nalog (exe datoteka)
Mreži zlatih romboedrov (zipped wmf datoteka)
Trije logični testi (Word dokument)
Mreža, s katero sestavimo dve različni konveksni telesi (zipped wmf datoteka)
Vec kot 100 mrez poliedrov ( zipped wmf datoteke )
Dodekaeder Bilinskega ( zipped wmf datoteka )
Rombski poliedri ( pdf datoteka )
Diskretne kristalografske grupe ( pdf datoteka )
Rotacijska simetrija ( pdf datoteka )