Pozdrav dekana FE
Tekmovanje po skupinah
Delo ocenjevalnih komisij
Podelitev nagrad