Izhodisca za ustanovitev

Svetovne federacija narodnih logicnih tekmovanj


Logicno misljenje je tista clovekova sposobnost, ki je nujna za opravljanje najbolj zahtevnih poklicev v racunalnistvu, naravoslovju, pravosodju, poslovanju in medicini.

Najboljsi nacin za urjenje logicnega misljenja je resevanje logicnih nalog. Vendar je temu v rednem pouku posveceno kaj malo casa in prostora. Stvar je torej prepuscena izvensolski dejavnosti ucencev, ce tako moznost sploh imajo.

Seveda pa samostojno resevanje nalog se ne omogoca primerjave logicnih sposobnosti ucencev. Le-to omogoca tekmovanje v resevanju logicnih nalog. Taksno tekmovanje poteka v Sloveniji ze od leta 1986. Imenuje se po znanem ameriskem profesorju in piscu Raymondu Smullyanu. Od leta 1992 zajema mladino od enajstega leta do studentov na univerzi.

Da bi organizirano promovirali razvijanje logicnega misljenja v okviru rednega ucenja in dodatnih solskih in izvensolskih aktivnosti, predlagamo ustanovitev SVETOVNE FEDERACIJE NARODNIH LOGICNIH TEKMOVANJ , katere cilji bi bili:

1. Uveljavljati resevanje logicnih nalog v okviru matematike in drugih predmetov v celotnem obveznem izobrazevanju.

2. Vpeljati logiko kot poseben predmet za visje razrede srednjih sol (mladina med 17 in 18 letom). Ta predmet naj bi se pouceval en semester.

3. Vpeljati logiko kot obvezen enoletni predmet na studijskih smereh: matematika, filozofija, pravo in racunalnistvo in kot enoleten fakultativni predmet na vecini drugih fakultet.

4. Organizirati tekmovanja v logiki kot osnovni nacin urjenja misljenja za vse starostne skupine od enajstega leta naprej; organizirati pripravo na tekmovanje v obliki krozkov.

5. Izmenjavati informacije v zvezi s tekmovanji, nacini resevanja in kreiranja logicnih nalog in raziskovanja logicnega misljenja pri ucencih.

6. Izdajati casopis z izvirnimi logicnimi nalogami v angleskem jeziku; prevajati ta casopis v nacionalne jezike.

7. Vpeljati logicne naloge na druga tekmovanja.Federacija bo delovala s pomocjo organizirane podpore

  • zaloznikov casopisov z logicnimi problemi,
  • zaloznikov strokovne literature,
  • nacionalnih vlad,
  • UNESCA,
  • institucij, ki jih zanimajo strokovnjaki z razvito sposobnostjo logicnega misljenja.

Do ustanovitve Federacije (ko bo stevilo clanic doseglo kriticno mejo) bo program usmerjala posebna sekcija za logiko v okviru Svetovne federacije nacionalnih matematicnih tekmovanj.


Nazaj na glavno stran.